Як отримати спадщину на вклад у банку

Читать на русском

Цей вид спадщини має певні особливості

Читать на русском
Як отримати спадщину на вклад у банку

Цей вид спадщини має певні особливості

Кожен вкладник має право розпорядитися своїм правом на вклад у банку на випадок своєї смерті. Або склавши заповіт, або зробивши відповідне розпорядження банку. Право на вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним. Що треба знати спадкоємцям?

Види банківських вкладів

Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Вклади бувають двох видів:

 • зі спеціальними вказівками вкладників (можливість вкладника розпорядитись правом на вклад у банку на випадок своєї смерті, зробивши відповідне розпорядження вкладом банку). Щодо складання заповіту, то у ньому вкладник може зазначити також вказівки щодо розпорядження вкладом.
 • вклади, в яких не зроблене розпорядження банківській установі.

Зважаючи на те, що право на банківський вклад входить до складу спадщини, на нього поширюються загальні правила щодо порядку прийняття спадщини, відмови спадкоємця від спадщини тощо.

Як визначають спадкоємця, до якого переходить банківський вклад

 • за умови, що заповіт складено після вчинення заповідального розпорядження банку, то заповіт повністю або частково скасовує заповідальне розпорядження, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця;
 • за тієї ситуації, коли заповідальне розпорядження банку вчинено після складення заповіту, в якому було визначено спадкоємця вкладу, то воно змінює таку особу;
 • у разі відсутності заповіту вклад спадкується за заповідальним розпорядженням;
 • за умови відсутності заповіту та заповідального розпорядження вклад спадкується на загальних підставах спадкоємцями за законом.

Спадкування на підставі спеціального розпорядження у банку

Таке спадкування вкладу буде мати місце, якщо вкладником не було складено заповіту взагалі або ж якщо розпорядження, вчинене після складання заповіту, повністю або частково скасовує заповіт. Варто відзначити, що ЦК України прямо не встановлює вимог щодо складання розпорядження банку щодо права на вклад на випадок смерті, втім слід враховувати, що розпорядження може міститися в тексті договору про банківський вклад або ж викладатися в окремому документі.

В останньому випадку документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається у банківській справі вкладника про оформлення депозиту. Спадкодавець у розпорядженні може визначити одну або декілька осіб, яким переходитиме право на вклад, та розмір вкладу в частках. У випадку, коли частки не визначені, кожен зі спадкоємців матиме право на вклад у рівних частинах.

Вимоги до заповідального розпорядження на вклад

 • заповідальне розпорядження може міститися як в окремому документі, так і в тексті самого договору;
 • якщо заповідальне розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання;
 • за умови, що заповідальне розпорядження втілюється в окремому документі, він засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Важливо знати про деякі особливості!

 • об’єктом правонаступництва виступатиме в правовідносинах не сам вклад, а право вимагати від банку його видачі;
 • нотаріус за певних обставин може видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу до закінчення строку на прийняття спадщини. Правова природа розпорядження правом на вклад залежить від форми його закріплення. У тому випадку, коли таке розпорядження міститься в окремій заяві, воно є одностороннім правочином. Якщо ж розпорядження вкладника міститься в договорі банківського вкладу, розпорядження є умовою цього договору, що наближає договір банківського вкладу до договору на користь третьої особи;
 • якщо особа, при житті, яка відкривала вклад у банку, не зробила розпорядження банку щодо своїх коштів на випадок смерті, то підставою звернення в банк є нотаріально оформлений документ про право на спадщину, де вказується спадкоємець, частка в загальній сумі спадщини та реквізити рахунку.

Термін, за яким треба звернутися для оформлення прав

Для оформлення своїх спадкових прав спадкоємцям вкладника необхідно звернутися протягом шести місяців з дня смерті вкладника до державного нотаріуса за місцем відкриття спадщини для отримання свідоцтва про право на спадщину. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, який прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців із дня відкриття спадщини він не заявив про відмову від неї. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини.

Як змінилися правила прийняття спадщини в Україні під час війни

Згідно з відповідним положенням постанови КМУ на час дії воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється. Таким чином, час дії воєнного стану фактично не враховується у встановлені 6 місяців на прийняття спадщини. Тобто спадкоємець може прийняти спадщину протягом дії воєнного стану, незалежно від його тривалості, та додатково, після його скасування, у строк, що залишався станом на 24 лютого 2022 року зі встановлених 6 місяців. 

Раніше ми писали про правила оформлення спадщини на квартиру.

Тетяна Самойлова

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити належну роботу сайту, а вміст та реклама відповідали Вашим інтересам.